پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ادارات کل استان ها
ادارات کل استان ها

داره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی (https://azaregharbi.frw.ir)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی (https://eaz.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل (https://ardabil.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز (https://alborz.frw.ir)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان (http://manabeisf.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام (https://ilam.frw.ir)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر (https://bushehr.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران (http://tehran.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری

(http://chaharmahal.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه جنوب کرمان (http://jk.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی

(http://khorazavi.frw.ir/00/Fa/default.aspx)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی (http://www.nrskh.ir/)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی (http://khorasanshomali.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان (http://zanjan.frw.ir/)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان (http://khuzestan.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان (http://semnan.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان (http://sistanbaluchestan.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس (http://fars.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین (http://qazvin.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم (http://qom.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان (http://kordestan.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان (http://kerman.frw.ir)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه (http://kermanshah.frw.ir)

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویر احمد (http://kohgiluye.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان (http://golestan.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان (http://gilan.frw.ir)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان (http://lorestan.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-ساری (http://sari.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-نوشهر (http://noshahr.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی (http://markazi.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان (http://hormozgan.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان (http://hamadan.frw.ir)

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد (http://yazd.frw.ir)

چاپ | ارسال به ديگران  | 
اوقات شرعی
لینک ها