پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - دیــدار مــدیــرڪــل مــنــابــع طــبــیــعــی و آبــخــیــزداری اســتــان لــرســتــان بــا نــمــایــنــده مردم شــهرســتــان های ڪــوهدشــت و رومــشــڪــان در مجلس شورای اسلامی
بازدید : 112 29 خرداد 1400 ساعت 12:30 شماره :86230

دیــدار مــدیــرڪــل مــنــابــع طــبــیــعــی و آبــخــیــزداری اســتــان لــرســتــان بــا نــمــایــنــده مردم شــهرســتــان های ڪــوهدشــت و رومــشــڪــان در مجلس شورای اسلامی

نجفی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان،  ســیــفــی مــشــاور مــدیــرڪــل،  دریــڪــونــد مــســوول حــراســت و ڪــوه‌نــشــیــن مــســوول طــرح و بــرنــامــه اداره ڪــل مــنــابــع طــبــیــعــی استان در مــحــل اداره مــنــابــع طــبــیــعــی و آبخیز داری شــهرســتــان ڪــوهدشــت با حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در خــصــوص اجــرای طــرحــهای آبــخــیــزداری در ســال ۱۴۰۰ در شــمــال ڪــوهدشــت، مــنــطــقــه ریــڪــا و قــبــلــه طــرهان بحث و تبادل نظر شد.

در این دیدار ضــمـن تــامــیــن اعــتــبــار جــهت تــڪــمــیــل ســاخــتــمــان اداری شهرستان درســال جــاری و همــچــنــیــن تــامــیــن اعــتــبــار احــداث پــاســگــاه جــنــگــلــی در منطقه بــلــوران، تــعــمــیــر خــودروها و    اختصاص تــعــداد دوازده  دســتــگــاه دمــنــده جــهت اطــفــا حــریــق های احــتــمــالــی در دستور کار قرار گرفت و در خــصــوص پــرداخــت مــعــوقــات بــخــش جــنــگــل و مــرتــع و همــچــنــیــن پــرداخــت مــطــالــبــات اطــفــائ حــریــق  نــیــروهای بــســیــجــی وپــیــگــیــری تــا حــصــول نــتــیــجــه قــول مــســاعــد داده شـد.

 

 

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
اوقات شرعی
لینک ها