پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره مدیریت عملکرد
اداره مدیریت عملکرد
 

فرمهای ارزیابی عملکرد

پیرو بخشنامه های مربوطه ، جهت تکمیل فرمهای ارزیابی عملکرد به اطلاع می رساند ، فرمها و شیوه نامه ها از طریق لینک های زیر قابل دریافت می باشند .

شیوه نامه و فرم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران برای سال 1396

شیوه نامه تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد همکاران

فرم شماره 1- فرم ارزشیابی عملکرد مدیران

فرم شماره 2- فرم ارزشیابی عملکرد کارمندان رسمی ، پیمانی و کارکنان قراردادی

فرم شماره 3- فرم ارزشیابی عملکرد مدیران توسط استاندار و فرمانداران

فرم شماره 5- فرم اعتراض به نمره ارزشیابی

 فرم شماره 6- فرم انعقاد تفاهم نامه

  سلامت اداری و صیانت ازحقوق شهروندی

1-قانون ارتقاء سلامت نظام اداری

2-دستورالعمل اجرایی مواد 91 و92 قانون مدیریت خدمات  کشور

 3-کتابچه حقوق شهروندی

4-قانون رسیدگی به تخلفات اداری

5-مشخصات بازرسین مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

 

 

چاپ | ارسال به ديگران  | 
اوقات شرعی
لینک ها