پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بیانیه حریم خصوصی
بیانیه حریم خصوصی

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بیانیه حفظ حریم خصوصی درگاه الکترونیکی سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور

اطلاعات شخصی هر فرد بخشی از حریم خصوصی وی محسوب میشود حفاظت بیشتر از حقوق شخصی افراد در شبکه نه تنها موجب حفظ امنیت کاربران می شود بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فعالیتهای جاری می گردد .هدف از این بیانیه آگاه ساختن شما در باره نحوه استفاده از اطلاعاتی است که هنگام بازدید از سایت / دریافت خدمت از جانب شما در یافت می گردد .

این سازمان بر اساس ماده 7 تصویبنامه شماره 1127128 شورای عالی اداری مورخ 28/12/1395 خودرا ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد وکاربران وبگاه دانسته و از کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت می کند دریافت کرده واز انتشار آن یا در اختیار قراردادن آن به دیگران خود داری می نماید .

اطلاعات جمع آوری شده از بازدیدکنندگان صرفاً برای بهبود کیفیت خدمات ومحتوای سایت مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ بخشی از اطلاعات شخصی شما را بدون اطلاع واجازه قبلی با فرد یا موسسه دیگری در میان نخواهیم گذاشت

اطلاعاتی که اخذ میشود :

به منظور کار با این تارنما و با استفاده از خدمات آن برخی اطلاعات شخصی شما ممکن است اتخاذ شود که شامل موارد ذیل می باشد :

کد ملی

نام ونام خانوادگی

شمار ه تماس

رایانامه ( پست الکترونیک )

چگونگی بهره برداری از اطلاعات :

محل ذخیره اطلاعات ، نحوه استفاده از آنها ، افراد ویا سازمانهایی که به آن دسترسی دارند به شرح ذیل می باشد :

کلیه اطلاعات درگاه الکترونیکی سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور و کلیه زیر درگاههای ستادی واستانی آن در سرورهای داخلی تحت نظارت سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور نگهداری می گردد و بالاترین سطوح امنیتی در آنها رعایت شده است .اطلاعات اخذ شده از کاربران صرفاً در اختیار متولیان رسیدگی به درخواستهای مطرح شده کاربران قرار خواهد گرفت این متولیان شامل واحدهای زیر مجموعه سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور می باشد .

امنیت اطلاعات :

ما اطمینان می دهیم که اطلاعات شما را به غیر از موارد ذکر شده در این بیانیه در اختیار هیچ سازمان یا فرد و یا تارنمایی قرار نمی دهیم

 
چاپ | ارسال به ديگران  | 
اوقات شرعی
لینک ها