هرگونه آتش سوزی و ، تخریب و تصرف اراضی ملی را به شماره های رایگان 1504 یا 139 اطلاع دهید
در جلسه شورای معاونین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان مطرح شد
بررسی چک لیست فعالیت های مورد ارزیابی در ماموریت های استانی مدیران ستادی

در جلسه شورای معاونین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: ۲۵ شاخص برای این چک لیست از سوی سازمان جنگلها به ادارات کل استان ها ابلاغ شده که بایستی همه آنها مورد بررسی واقع شود و نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را پوشش دهیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان:
مهم بودن دفاتر ثبت تخلفات و نحوه پیگیری ها توسط روسای ادارات منابع طبیعی هر شهرستان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان
اجرای پروژه های 1400*14*3 در اولویت کاری قرار دارد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان از اولویت های کاری اداره کل در راستای اجرای پروژه های ۱۴۰۰*۱۴*۳ خبر داد و گفت: در حوزه معاونت فنی خصوصا برای اداره جنگلداری و جنگلکاری تعهداتی تعریف شده که این تعهدات بایستی تا پایان سال تمام شوند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان:
در ۶ ماهه اول سال، جشن انفال صورت خواهد گرفت

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در جلسه شورای معاونین اداره کل از برگزاری جشن انفال در ۶ ماهه اول سال خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در کشور با کمبود برق مواجه هستیم، بر همه ما واجب است که صرفه جویی در مصرف برق را در دستور کار خود قرار داده و بایستی بر اساس و مبنای استانداردهای شرکت توزیع برق، از لوازم برقی استفاده نمائیم تا کشور با چالش بی برقی مواجه نشود.
پیوند های مفید

 

تالار گفتگو
آمار منابع طبیعی استان
ملاقات مردمی بامدیر کل
 

تلفن: 06633302841
E-Mail:shirzadnajafi761@gmail.com

 

اخبار
انتصاب | بازدید :273
آگهی مناقصه | بازدید :683
آگهی مناقصه
اگهی مناقصه | بازدید :629
اگهی مناقصه
اگهی مناقصه | بازدید :597
اگهی مناقصه
آگهی مناقصه
آگهی مناقصه | بازدید :667

آگهی منافصه
آگهی مناقصه | بازدید :701
مناقصه | بازدید :628
واگذاري پروژه به سرمايه گذار
مناقصه | بازدید :610
فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) دو مرحله اي | بازدید :947
فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) دو مرحله اي
آگهی مناقصه | بازدید :917
آگهی مناقصه
فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) دو مرحله اي | بازدید :905
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان لرستان در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) گشت و مراقبت از عرصه ها ي منابع طبيعي در استان لرستان در سال 98 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد
فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) دو مرحله اي | بازدید :915
فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) دو مرحله اي
فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) دو مرحله اي | بازدید :909
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان لرستان در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) اخذ سند اراضي ملي و دولتي و تبديل اسناد دفترچه اي به تك برگ اراضي ملي و دولتي در سال 98 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد
تجديد فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) دو مرحله اي | بازدید :796
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان لرستان در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي همزمان با ارزيابي كيفي(فشرده ) عمليات آبخيزداري در حوزه آبخيز خسروميره ازنا ، كاكاوند غربي دلفان ، و شمال و حومه شهرستان خرم آباد در سال 98 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد
فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) دو مرحله اي | بازدید :915
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان لرستان در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) عمليات آبخيزداري در حوزه آبخيز تمليه الشتر، شول آباد اليگودرز، خسروميره ازنا، كاكاوند غربي دلفان و شمال و حومه شهرستان خرم آباد در سال 98 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.
در جلسه شورای معاونین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان مطرح شد
بررسی چک لیست فعالیت های مورد ارزیابی در ماموریت های استانی مدیران ستادی | بازدید :28

در جلسه شورای معاونین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: ۲۵ شاخص برای این چک لیست از سوی سازمان جنگلها به ادارات کل استان ها ابلاغ شده که بایستی همه آنها مورد بررسی واقع شود و نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را پوشش دهیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان:
مهم بودن دفاتر ثبت تخلفات و نحوه پیگیری ها توسط روسای ادارات منابع طبیعی هر شهرستان | بازدید :49

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان
اجرای پروژه های 1400*14*3 در اولویت کاری قرار دارد | بازدید :50

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان از اولویت های کاری اداره کل در راستای اجرای پروژه های ۱۴۰۰*۱۴*۳ خبر داد و گفت: در حوزه معاونت فنی خصوصا برای اداره جنگلداری و جنگلکاری تعهداتی تعریف شده که این تعهدات بایستی تا پایان سال تمام شوند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان:
در ۶ ماهه اول سال، جشن انفال صورت خواهد گرفت | بازدید :67

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در جلسه شورای معاونین اداره کل از برگزاری جشن انفال در ۶ ماهه اول سال خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در کشور با کمبود برق مواجه هستیم، بر همه ما واجب است که صرفه جویی در مصرف برق را در دستور کار خود قرار داده و بایستی بر اساس و مبنای استانداردهای شرکت توزیع برق، از لوازم برقی استفاده نمائیم تا کشور با چالش بی برقی مواجه نشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان:
آبگرمکن های خورشیدی به صورت رایگان در سطح استان توزیع شد  | بازدید :73

توسط معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان مطرح شد:
تبیین و تشریح برنامه های اجرایی سال ۱۴۰۰ در حوزه اداری جنگلداری و جنگلکاری | بازدید :92

در حاشیه جلسه تبیین و تشریح برنامه های اجرایی سال ۱۴۰۰ در حوزه اداره جنگلداری و جنگلکاری که با حضور شهرستان ها برگزار شد، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان گفت: برش استانی و شهرستانی تعهدات بخش جنگل در پروژه ۱۴۰۰×۱۴×۳ مشخص گردیده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان:
برنامه های اجرایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در سال ۱۴۰۰ با جدیت دنبال شود | بازدید :105

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در حاشیه جلسه شورای معاونین منابع طبیعی خطاب به معاونین و روسای ستادی گفت: برنامه های اجرایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در سال ۱۴۰۰ با جدیت دنبال شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در بازدید از مجموعه بام خرم آباد مطرح کرد:
خشکیدگی درختان بام کذب محض است | بازدید :99

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در حاشیه بازدید از مجموعه بام خرم آباد گفت: از حساسیت و نگرانی مردم و انجمن ها در خصوص خشکیدگی درختان بام بسیار خوشحالم چون نشان دهنده این است که این عزیزان به منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون خود توجه ویژه ایی دارند؛ اما خشکیدگی درختان بام خرم آباد بعلت کمبود آب کاملا کذب است.
در جلسه شورای هماهنگی ادارات منابع طبیعی شهرستان های ازنا و دورود مطرح شد:
اجرای به موقع طرح ها و برنامه های ۱۴۰۰ بایستی در دستور کار قرار گیرد | بازدید :98

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در جلسه شورای هماهنگی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های ازنا و دورود، گفت: طرح ها و پروژه های مصوب دو شهرستان و برنامه های اجرایی ۱۴۰۰ بایستی به موقع اجرا شوند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان مطرح کرد:
تا پایان تیرماه سالجاری جشن انفال صورت خواهد گرفت | بازدید :126

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در جلسه شورای هماهنگی با ادارات منابع طبیعی شهرستان های سلسله و دلفان که در میربگ شهرستان دلفان برگزار گردید، گفت: تا پایان تیرماه سالجاری، جشن انفال برپا خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان:
پیشگیری از حریق جزء مهمترین اهداف سازمان است | بازدید :100

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در جلسه شورای معاونین اداره کل گفت: پیشگیری از حریق از مهمترین و اصلی ترین برنامه ها و اهداف سازمان است.
در جلسه شورای هماهنگی در شهرستان الیگودرز مطرح شد:
پروژه های کاداستر اراضی ملی و دولتی هر چه زودتر پایان یابد | بازدید :103

در جلسه شورای هماهنگی شهرستان الیگودرز، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان گفت: پروژه های مرتبط با کاداستر اراضی ملی و دولتی هر چه زودتر پایان یابد.
لینک سامانه ها و پایگاه های اطلاع رسانی

 

طرح 3 در 14 سال1400
لینک ها
اوقات شرعی
پیشخوان روزنامه ها
نظرسنجی
نظر شما در مورد خدمات وسایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چیست؟
آمار بازدید کنندگان
بازدید روز : 6048
بازدید کل : 2138744
آخرین بروزرسانی:
3 امرداد 1400 ساعت 13:23